Projekt "PATRON"

Z wielką radością pragnę podzielić się z państwem faktem, że Gimnazjum wprzygotowuje się do nadania imienia szkole. Wybór patrona jest dla nas bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które jednoznacznie określa tor działań wychowawczych szkoły.

Motto projektu brzmi bardzo dostojnie i pochodzi z ust wielkiego Polaka, przyjaciela młodzieży, Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Chciałbym zaznaczyć, że słowami tymi ujęty był mocno ks. kanonik, kiedy w zeszłym roku gościł na zakończeniu roku szkolnego pierwszych absolwentów gimnazjum. Radość płynąca z serca wciąż bycia gimnazjalistą przyciągała ks. kanonika do nas; uczestniczył w corocznej Wigilii Bożonarodzeniowej, na szkolnych konferencjach. Został utrwalony na kasecie magnetowidowej podczas konferencji poświęconej Prymasowi Tysiąclecia - Stefanowi Wyszyńskiemu. Interesował się mocno sprawami gimnazjum. Cały czas wyrażał ubolewanie z powodu trudnych warunków szkoły, w związku z tym pracy nauczycieli. Wierzył jednak, że warunki te ulegną wkrótce ewidentnej poprawie, czego wszyscy oczekujemy. Doradzał i krytykował, gdy taka była potrzeba.

Stojące przed nami zadania wydają się być trudne, tak jak trudne jest życie człowieka.

Przedstawię pokrótce projekt, którego realizacja jest w toku. Poszczególne punkty ujęte są one w formie zadań:

 1. Określenie sylwetki patrona.
 2. Powołanie zespołu organizacyjnego do opracowania projektu Patron".
 3. Zgłaszanie propozycji kandydatów na Patrona.
 4. Przedstawienie propozycji kandydatów.
 5. Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu.
 6. Opracowanie projektu "Patron".
 7. Wystąpienie do organu prowadzącego do nadania imienia szkole.
 8. Realizacja projektu.
 9. Pozyskanie środków na sztandar.
 10. Ustalenie symboliki sztandaru.
 11. Ocena realizacji projektu.
 12. Złożenie sprawozdania z realizacji projektu.
 13. Realizacja projektu.
 14. Zakończenie realizacji projektu.
 15. Podsumowanie projektu "Patron".
 16. Sprawozdanie z realizacji projektu "Ks. Tadeusz Jarmundowicz - Patronem Gimnazjum".

Sposób realizacji projektu

 1. Zapoznanie nauczycieli oraz RP z projektem "Patron".
 2. Zapoznanie uczniów projektem "Patron".
 3. Prezentacja sylwetek kandydatów.
 4. Wybór kandydata przez uczniów (referendum w klasach).
 5. Przyjęcie kandydatury patrona (podjęcie uchwały na wniosek RR i SU).
 6. Zapoznanie rodziców uczniów i środowiska z projektem "Patron" (Konferencja pt. "Wiecznie żywy w nas").
 7. Praca wokół Patrona:
  1. Konkurs plastyczny pt. "Każdy skrawek szczekocińskiej ziemi przypomina mi Ciebie, Księże Tadeuszu".
  2. Specjalne wydanie gazety szkolnej "Gimek" poświęcony księdzu Tadeuszowi Jarmundowiczowi.
  3. Konkurs na projekt sztandaru szkoły.
  4. Lednica - byliśmy tam wraz z ks. w 2001 roku i będziemy 2003-07-05.
  5. Konkurs literacki "Wspomnienie o pierwszym gimnazjaliście wiecznie żywym w nas".
  6. Wycieczki rowerowe szlakiem patrona.
  7. Konkurs wiedzy o moim patronie.
 8. Omówienie postępów realizacji projektu, przedstawienie wyników konkursów opublikowane we wrześniowym wydaniu czasopisma "Gimek".
 9. Uroczyste posiedzenie RP z udziałem RR i SU. Uchwała w sprawie nadania imienia.
 10. Opracowanie projektu scenariusza uroczystości.
 11. Promocja (zaproszenia dla gości, prasy, wydanie specjalnego informatora, projekty pamiątek dla fundatorów, podziękowania itp.).
 12. Przygotowanie sali (dekoracje i sprzęt).
 13. Nadanie imienia i wręczenie sztandaru - Msza Święta i uroczysty apel -14.10.2003 r.

Powołany podczas konferencji poświęconej Ks. Tadeuszowi Jarmundowiczowi Komitet Sztandarowy w składzie dyr. Szkoły mgr Mirosław Szreniawski, przew. RR pani Ewa Dębska, Małgorzata Gaber - Zaborska, Zbigniew Hermanowicz, Urszula Mazanek, Anna Hantulska, Alicja Derek, Tadeusz Haras, Zbigniew Pasierbiński, Elżbieta Drej, Bożena Całka, Kazimiera Fatyga, Dariusz Czyż, Ryszard Sosnowski, organizuje systematyczne spotkania, podczas których na bieżąco realizuje i analizuje poszczególne etapy projektu. Podczas pierwszego spotkania wyodrębnione zostały poszczególne zespoły odpowiedzialne za realizację powierzonych im zadań:

 1. Komitet redakcyjny: Małgorzata Gaber-Zaborska, Zbigniew Hermanowicz, Kazimiera Fatyga, Andrzej Zaborski - wydanie specjalnego numeru gazety "Gimek" poświęconej postaci Ks. Tadeusza Jarmundowicza (sponsor Zbigniew Głodkowski).
 2. Dyr. Szkoły Mirosław Szreniawski, dyr. SP nr. 1 Elżbieta Drej - zamówienie projektu sztandaru.
 3. Alicja Derek, Urszula Mazanek, Zbigniew Pasierbiński - zebranie zdjęć do pocztówki.
 4. Zbigniew Pasierbiński, Ewa Dębska, Dariusz Czyż - założenie konta w Banku Spółdzielczym w dn. 2.07.2003r.
 5. Dariusz Czyż, Andrzej Zaborski, nauczyciele w-f - zorganizowanie festynu.
 6. Ryszard Sosnowski - rozrywka hippiczna i przejażdżki konne.
 7. Alicja Derek, Anna Hantulska, Elżbieta Drej i Mariola Moś, Bożena Całka - gadżety i pamiątki.
 8. Tadeusz Haras, Urszula Mazanek Ewa Dębska, Zbigniew Pasierbiński - akcja rozprowadzenia gazet i zbiórka pieniędzy.
 9. Małgorzata Gaber - Zaborska, uczeń Grzegorz Dudała - ułożenie treści hymnu szkoły.
 10. Wędkarze - bezpieczeństwo podczas festynu.

Termin festynu ustalono na dzień 20 lipca 2003 r.

Mirosław SzreniawskiStronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione