V Powiatowy Konkurs
na Prezentacj Multimedialn
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
Patronat Honorowy:
Pose do Parlamentu Europejskiego
Magorzata Handzlik
v-ce Przewodniczcy Rady Powiatu
Jarosaw Kleszczewski
Tematy konkursu:
 1. Systemy opieki zdrowotnej w krajach UE oraz moliwoci leczenia poza wasnym krajem
 2. Co Traktat Lizboski zmieni w yciu Kowalskiego
 3. Midzy Warszaw a Bruksel. Polscy politycy w strukturach Unii Europejskiej.
Najwaniejsze terminy:
 • Zamknicie etapu szkolnego do 10 maja 2010 r.,
 • Zgoszenie ucznia wg regulaminu do 17 maja 2010 r.
 • Przekazanie protokow wraz z pracami uczniw z etapu szkolnego do 17 maja 2010 r.
 • Pfina oraz fina powiatowy - do 13 czerwca 2010 r. w siedzibie Organizatora.
 1. Fina:
  • Miejsce:
   • Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach
    Szczekociny, ul. Senatorska 22
  • Data:
   • 19 czerwca 2010 (sobota)
  • Godzina 900: Rozpoczcie pfinau - testu
  • Godzina 930: Rozpoczcie prezentacji finaowych
  • Godzina 1130: Zakoczenie prezentacji finaowych
  • Ok. godziny 1200: Wrczenie nagrd

Na temat Konkursu

Sponsorowane nagrody przez firm:Firmy wspomagajce konkurs:Wyniki konkursu:

W finale Konkursu uczniowie dokonali prezentacji swoich prac multimedialnych przygotowanych na etapie szkolnym. W wyniku oceny przez Jury Konkursu otrzymali oni nastpujc czn ilo punktw:

 1. Aleksandra Baranowska - Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza w Szczekocinach - 197,0 pkt
 2. Monika Furmaska - Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza w Szczekocinach - 187,0 pkt
 3. Grzegorz Borkowski - Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza w Szczekocinach - 184,0 pkt
 4. Aurelia Mach - Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie - 181,0 pkt
 5. Kamila Domagaa - Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu - 175,0 pkt
 6. Magdalena Paka - Gimnazjum w Zespole im. Jana Pawa II w Rokitnie - 172,0 pkt
 7. Eliza Pisarska - Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza w Szczekocinach - 166,0 pkt
 8. Aleksandra Czech - Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawa II w arnowcu - 164,0 pkt
 9. Alicja Muszalska - Gimnazjum im. Jana Pawa II w Irzdzach - 159,0 pkt
 10. Magdalena Nowak - Gimnazjum w Zespole Szk im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach - 157,0 pkt
 11. Milena Dworak - Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie - 146,0 pkt
 12. Patrycja Fabjaska - Gimnazjum w Zespole im. Jana Pawa II w Rokitnie - 145,0 pkt
 13. Micha Otczyk - Gimnazjum w Zespole Szk im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach - 137,0 pkt
 14. Zbigniew Fatyga - Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza w Szczekocinach - 136,0 pkt
 15. Ewelina Sap - Gimnazjum w Zespole Szk im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach - 126,0 pkt

Pierwsza osoba wraz z opiekunem - swoim nauczycielem wyjedzie na wycieczk do Brukseli na koszt Parlamentu Europejskiego

Jury Konkursu pod przewodnictwem Pani Katarzyny Merty-Waek - Asystentki Pani Pose oceniao prace konkursowe w skadzie:
Agata Piaszczyk - pielgniarka koordynujca, oraz nauczyciele z poszczeglnych szk: Panie/Panowie - ucja Grabowska, Marzena Krzemiska, Marzanna Misko, Maria Witaszek, Rafa Pawleta, Jerzy Piaszczyk

Kady z jurorw dysponowa cznie wg. regulaminu sum 25 punktw


Zakwalifikowani uczniowie do udziau
w pfinale konkursu

 • Gimnazjum w Zespole Szk im. Wespazjana Kochowskiego
  w Goleniowach
  Nauczyciel - opiekun: mgr in. Zbigniew Hermanowicz
  1. Magdalena Nowak, kl. II,
   Systemy opieki zdrowotnej w krajach UE oraz moliwoci leczenia poza wasnym krajem
  2. Micha Otczyk, kl. I,
   Co Traktat Lizboski zmieni w yciu Kowalskiego
  3. Ewelina Sap, kl. II,
   Co Traktat Lizboski zmieni w yciu Kowalskiego

 • Gimnazjum im. Jana Pawa II w Irzdzach
  Nauczyciel - opiekun: mgr Marzena Krzemiska
  1. Alicja Muszalska, kl. I,
   Midzy Warszaw a Bruksel. Polscy politycy w strukturach Unii Europejskiej

 • Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie
  Nauczyciel - opiekun: mgr Maria Witaszek
  1. Milena Dworak, kl. III d,
   Midzy Warszaw a Bruksel. Polscy politycy w strukturach Unii Europejskiej
  2. Aurelia Mach, kl. III b,
   Co Traktat Lizboski zmieni w yciu Kowalskiego

 • Gimnazjum w Zespole Szk im. Jana Pawa II w Rokitnie
  Nauczyciel - opiekun: mgr Rafa Pawleta
  1. Patrycja Fabjaska, kl. III,
   Midzy Warszaw a Bruksel. Polscy politycy w strukturach Unii Europejskiej
  2. Magdalena Paka, kl. III,
   Midzy Warszaw a Bruksel. Polscy politycy w strukturach Unii Europejskiej
  3. Martyna Zaawa, kl. III,
   Midzy Warszaw a Bruksel. Polscy politycy w strukturach Unii Europejskiej

 • Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach
  Nauczyciel - opiekun: mgr in. Zbigniew Hermanowicz
  1. Aleksandra Baranowska, kl. III b,
   Co Traktat Lizboski zmieni w yciu Kowalskiego
  2. Eliza Pisarska, kl. II b,
   Co Traktat Lizboski zmieni w yciu Kowalskiego
  3. Zbigniew Fatyga, kl. II b,
   Midzy Warszaw a Bruksel. Polscy politycy w strukturach Unii Europejskiej
  4. Monika Furmaska, (rezerwowa), kl. III b,
   Co Traktat Lizboski zmieni w yciu Kowalskiego
  5. Grzegorz Borkowski,(rezerwowa), kl. II b,
   Systemy opieki zdrowotnej w krajach UE oraz moliwoci leczenia poza wasnym krajem

 • Gimnazjum nr 1 w Zawierciu
  Nauczyciel - opiekun: mgr Marzanna Misko
  1. Kamila Domagaa, kl. III,
   Systemy opieki zdrowotnej w krajach UE oraz moliwoci leczenia poza wasnym krajem

 • Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawa II w arnowcu
  Nauczyciel - opiekun: mgr ucja Grabowska
  1. Aleksandra Czech, kl. III,
   Co Traktat Lizboski zmieni w yciu Kowalskiego


Stronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Chryzamtyny, Grayny, Zygmunta


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione