II Powiatowy Konkurs

na Prezentacj Multimedialn

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ


Wyniki konkursu:

W wyniku testu dotyczcego wiadomoci o Unii Europejskiej do finau weszo 12 uczniw, ktrzy zaprezentowali swoje prezentacje multimedialne przygotowane na etapie szkolnym. Za przedstawione prezentacje otrzymali oni nastpujc czn ilo punktw:
 1. Marta Glajzner - Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie - 233,0 pkt.
 2. ukasz Piaszczyk - Gimnazjum w Zespole Szk w Goleniowach - 202,2 pkt
 3. Katarzyna Sobieraj - Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie - 193,8 pkt
 4. Beata Janoska - Gimnazjum w Ogrodziecu - 181,0 pkt
 5. Weronika Nowak - Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawa II w arnowcu - 174,8 pkt
 6. Kamil Zieliski - Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie - 163,7 pkt
 7. Przemysaw Opaka - Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie - 162,8 pkt
 8. Agnieszka Merda - Gimnazjum w Ogrodziecu - 161,4 pkt
 9. Marta Mazur - Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie - 160,8 pkt
 10. Patrycja Baran - Gimnazjum im. Jana Pawa II w Irzdzach - 151,0 pkt
 11. Krzysztof Frejowski - Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza w Szczekocinach - 110,2 pkt
 12. Oskar Gbka - Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu - 28,8 pkt
Pierwsze trzy osoby wyjad na wycieczk do Brukseli na koszt Parlamentu Europejskiego. Zobacz te: "Wiadomoci" na www.zawiercie.info.

Terminy etapw konkursu:

 1. Pfina:
  • Miejsce:
   • Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach
    Szczekociny, ul. Senatorska 22
  • Data:
   • 09 czerwiec 2007 (sobota)
  • Godzina 930: Rozpoczcie testu
  • Godzina 1000: Zakoczenie testu

 2. Fina:
  • Miejsce:
   • Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach
    Szczekociny, ul. Senatorska 22
  • Data:
   • 09 czerwiec 2007 (sobota)
  • Godzina 1030: Rozpoczcie prezentacji finaowych
  • Godzina 1230: Zakoczenie prezentacji finaowych
  • Ok. godziny 1300: Wrczenie nagrd

Uczniowie zakwalifikowani do udziau
w pfinale konkursu

 • Gimnazjum w Zespole Szk w Goleniowach
  Nauczyciel - opiekun: mgr Wojciech Bajor
  1. ukasz Piaszczyk - Wykorzystanie rodkw unijnych w Polsce

 • Gimnazjum im. Jana Pawa II w Irzdzach
  Nauczyciel - opiekun: mgr Marzena Krzemiska
  1. Patrycja Baran - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  2. Dominik Kozowski - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej

 • Gimnazjum w Kroczycach
  Nauczyciel - opiekun: mgr Monika Gajecka
  1. Katarzyna Gajecka - Wykorzystanie rodkw unijnych w Polsce
  2. Anna Pielas - Tradycje w krajach Unii Europejskiej

 • Gimnazjum Nr 1 w azach
  Nauczyciele - opiekunowie: mgr Katarzyna Nowak i mgr Agata Synowiec
  1. Magdalena Kubik -
  2. Angelika Mdrecka -

 • Gimnazjum w Ogrodziecu
  Nauczyciel - opiekun: mgr Anna Szlachta
  1. Beata Janoska - Wdrwki po Europie czyli Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  2. Agnieszka Merda - Praca polskich europarlamentarzystw

 • Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie
  Nauczyciel - opiekun: mgr Maria Witaszek
  1. Kamil Zieliski - Praca polskich europarlamentarzystw
  2. Marta Glajzner - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  3. Przemysaw Opaka - Kultura u obyczaje wybranych pastw Unii Europejskiej
  4. Marta Mazur - Tradycje i zwyczaje polskie, ktre przyjy si w Unii Europejskiej
  5. Katarzyna Sobieraj - Kultura i tradycje krajw Unii Europejskiej

 • Gimnazjum w Zespole Szk w Rokitnie
  Nauczyciel - opiekun: mgr Rafa Pawleta
  1. Aleksandra Bator - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  2. Bartosz Gonciarz - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  3. Justyna Kuczera - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej

 • Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu
  Nauczyciel - opiekun: mgr Aleksandra Widawska
  1. Anna Frejek - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  2. Oskar Gbka - Wykorzystanie rodkw unijnych w Polsce
  3. Magdalena Wnuk - Praca polskich europarlamentarzystw

 • Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawa II w arnowcu
  Nauczyciel - opiekun: mgr ucja Grabowska
  1. Agnieszka Czech - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  2. Anna Lasota - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  3. Anna Maoszewska - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  4. Weronika Nowak - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej

 • Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach
  Nauczyciel - opiekun: mgr in. Zbigniew Hermanowicz
  1. Krystyna Fatyga - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  2. Aleksandra Mo - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  3. Maciej Zawalski - Praca polskich europarlamentarzystw
  4. Joanna Grado - Tradycje i zwyczaje w krajach Unii Europejskiej
  5. Krzysztof Frejowski - Praca polskich europarlamentarzystw

Literatura przydatna do rozwizania testu


 1. "Integracja Europejska", Zofia Wysokiska, Janina Witkowska; wyd. PWN
 2. "Przewodnik Po UE", Dick Leonard; wyd. THE ECONOMIST
 3. "Integracja Europejska" Zbigniew M Doliwa-Klepacki
 4. "Europa od A do Z" Werner Weidenfeld

 5. "Nasza Europa. ABC Unii Europejskiej" - Teresa Duralska-Macheta
 6. www.europa.eu.int
 7. www.europarl.eu.int


Uczniowie biorcy udzia w konkursie

 • Gimnazjum w Zespole Szk w Goleniowach
  Nauczyciel - opiekun: mgr Wojciech Bajor
  1. Martyna Bilnicka
  2. Jowita Boek
  3. ukasz Piaszczyk
  4. Damian Segiet
  5. Arkadiusz Tabor

 • Gimnazjum im. Jana Pawa II w Irzdzach
  Nauczyciel - opiekun: mgr Marzena Krzemiska
  1. Patrycja Baran
  2. Dominik Kozowski

 • Gimnazjum w Kroczycach
  Nauczyciel - opiekun: mgr Monika Gajecka
  1. Katarzyna Gajecka
  2. Anna Pielas

 • Gimnazjum Nr 1 w azach
  Nauczyciele - opiekunowie: mgr Katarzyna Nowak i mgr Agata Synowiec
  1. Magdalena Kubik - klasa III c
  2. Angelika Mdrecka - klasa III d
  3. Agnieszka Szewczyk - klasa III e

 • Gimnazjum w Ogrodziecu
  Nauczyciel - opiekun: mgr Anna Szlachta
  1. Justyna Dubik - klasa II c
  2. Beata Janoska - klasa III c
  3. Agnieszka Merda - klasa III b

 • Gimnazjum im. Stanisawa Staszica w Porbie
  Nauczyciel - opiekun: mgr Maria Witaszek
  1. Bartosz Broyna - klasa II a
  2. Edyta Brzeziska - klasa III b
  3. Ania Dworak - klasa III a
  4. Jakub Dyrda - klasa III a
  5. Marta Glajzner - klasa II d
  6. Mateusz Hagno - klasa I a
  7. Marta Janicka - klasa II a
  8. Jakub Kaa - klasa III c
  9. Anna Krupa - klasa II a
  10. Magda apaj - klasa II b
  11. Martyna Majewska - klasa III b
  12. Andrzej Mazur - klasa III a
  13. Marta Mazur - klasa III a
  14. Klaudia Mirowska - klasa II c
  15. Igor Mucha - klasa I a
  16. Beata Muskalska - klasa II c
  17. Joanna Pielas - klasa III d
  18. Monika Pielas - klasa II a
  19. Adrian Podgrski - klasa III a
  20. Natalia Rubin - klasa II a
  21. Katarzyna Sobieraj - klasa II a
  22. Bartosz wieboda - klasa I a
  23. Damian Trepka - klasa III c
  24. Kamil Zieliski - klasa III a

 • Gimnazjum w Zespole Szk w Rokitnie
  Nauczyciel - opiekun: mgr Rafa Pawleta
  1. Aleksandra Bator - klasa II
  2. Bartosz Gonciarz - klasa II
  3. Justyna Kuczera - klasa I

 • Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu
  Nauczyciel - opiekun: mgr Aleksandra Widawska
  1. Anna Frejek - klasa II b
  2. Oskar Gbka - klasa III c
  3. Magdalena Wnuk - klasa II b

 • Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawa II w arnowcu
  Nauczyciel - opiekun: mgr ucja Grabowska
  1. Agnieszka Czech - klasa III
  2. Anna Lasota - klasa III
  3. Anna Maoszewska - klasa III
  4. Weronika Nowak - klasa III

 • Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach
  Nauczyciel - opiekun: mgr in. Zbigniew Hermanowicz
  1. Magda Adamczyk - klasa I b
  2. Jakub Bajor - klasa III a
  3. Katarzyna Bany - klasa II a
  4. Arkadiusz Borkowski - klasa I b
  5. Adrianna Bory - klasa III a
  6. Krzysztof Boek - klasa I a
  7. Aleksandra Derek - klasa II b
  8. Piotr Drodowski - klasa I a
  9. Wojciech Dudzic - klasa III c
  10. Artur Dusza - klasa II a
  11. Krystyna Fatyga - klasa II a
  12. Klaudia Frejowska - klasa I a
  13. Krzysztof Frejowski - klasa II b
  14. Magorzata Grska - klasa III a
  15. Artur Haras - klasa III a
  16. Adam Jupowicz - klasa I b
  17. Kamila Jupowicz - klasa II b
  18. Paulina Kaczmarzyk - klasa III a
  19. Aleksandra Mo - klasa II b
  20. Magdalena Mo - klasa II b
  21. Agata Paka - klasa I b
  22. Anna Paprocka - klasa III a
  23. Amanda Pomorska - klasa III a
  24. Sylwia Rutkowska - klasa I b
  25. Judyta Stobiska - klasa I b
  26. Jakub Zaborski - klasa I b
  27. Kamila Zaawa - klasa I b
  28. Maciej Zawalski - klasa I b
  29. Monika Zdrada - klasa III a
  30. Angelika arnowiecka - klasa I b
  31. Adrian arnowiecki - klasa II c
  32. ukasz arnowiecki - klasa I b


Stronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione